วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

มัน 30 ตันต่อไร่ทำได้จริงๆ

ไม่เชื่อลองทดสอบดู

มันสำปะหลัง